A TANULÁSMÓDSZERTAN TANÍTÁSA – OROSZLÁNY PÉTER MÓDSZERE

30 órás, 30 kreditpontos továbbképzési program (akkreditáció száma: 9/349/2018)

A képzés célja :

Gyakorló tanárok felkészítése a tanulás tanítására, a gyerekek tanuláshoz való viszonyának pozitív irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességeik fejlesztésére, saját tanulási módszerük kialakítására. A tanulási képességek fejlesztésének integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába.

A képzés felépítése:

 1. A továbbképzés programja és követelményrendszere, közösségépítés: 2 óra
 2. A tanítás-tanulás folyamatában résztvevők problémáinak összegyűjtése, elemzése: 1 óra
 3. Motiváció: a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása a tanári gyakorlatban: 2 óra
 4. A tanulás tanításának programja, a tanulás tanításának rejtett és nyitott tanterve: 2 óra
 5. A tanulási szokások feltárása (napi ritmus, szokásrendszer, időmérleg) és alakítása: 1 óra
 6. Figyelemfejlesztés: az észlelés, a figyelem fajtái, terjedelme, figyelemfejlesztő gyakorlatok: 3 óra
 7. A beszéd fejlesztése: beszédtechnika, kifejezőképesség, gyakorlatok: 3 óra
 8. A kifejező, hangos olvasás, gyakorlatok:  1 óra
 9. A néma, értő olvasás, a dinamikus olvasás: olvasásfejlesztés számítógéppel: 2 óra
 10. Az emlékezet fejlesztése: típusok, memoriterek, mnemotechnikák : 2 óra
 11. A gondolkodás fejlesztése: kérdéskörei és tanítása: 3 óra
 12. Korszerű technikák a tanulói képességek szolgálatában: 3 óra
 13. Korszerű tanítás- és tanulásszervezés, mint a tanulás tanításának megvalósítása: 4 óra
 14. A tanfolyam zárása: 1 óra

A teljesítés követelménye: Beszámoló dolgozat – önreflexió

A résztvevők a továbbképzést és az egyéni felkészülést követően olyan tanulásmódszertani vagy szaktárgyi órákat tartanak, melyeken hasznosítják a megismert tanulásmódszertani szemléletet és melyekbe beépítik, alkalmazzák a tanulási képességet fejlesztő gyakorlatokat, módszereket és munkamódokat. Mindezek alapján az ajánlott témáink: tanítási tapasztalatok összegzése; tanulási diagnózis egy gyermekcsoportról; esettanulmány készítése tanulást segítő foglalkozásokról (csoportos vagy egyéni eset); óraterv készítése a tanultak beépítésével.

A továbbképzésen való részvételt igazoló tanúsítvány csak a foglalkozásokon való 90%-os részvétel, és írásos beszámoló formailag és tartalmilag megfelelő elkészítése és fél éven belüli beadása esetében adható ki.

Intézményünkben díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

 • Előzetes tudásszint mérés
 • Képzési szükségletek feltárása és képzési tanácsadás
 •  

KÖVETKEZŐ KÉPZÉSI IDŐPONTOK, HELYSZÍNEK:

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS 2021. Augusztus 26-27-28

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS: 2021 Október 25 – 26 – 27