GRAFOLÓGUS KÉPZÉS - online

SZÜLŐK SZÁMÁRA
PEDAGÓGUSOKNAK, PEDAGÓGUS SZAKMÁRA KÉSZÜLŐKNEK
HR SZAKEMBEREK RÉSZÉRE
SEGÍTŐ SZAKMÁKHOZ, SEGÍTŐ SZAKMÁRA KÉSZÜLŐKNEK
A TUDATOS ÖNISMERET ÚTJÁT JÁRÓK SZÁMÁRA
MINDEN ÉRDEKLŐDŐNEK

A képzésről:

Grafológus képzésünk (ONLINE) intenzív formában összesen négy féléves, modul rendszerű, folyamatba ágyazott képzés – félévente 48 óra  konzultációs órával (online jelenléti) és ezen felül oktatóvideókkal. Hallgatóink a modulzáró vizsgák (2) letétele, illetve a szakdolgozat elkészítése után tehetnek grafológus vizsgát.

A 2024/2025-ös tanévben induló csoport számára végig ( 2 évig) online zajlik a képzés. Az órák élő, interaktív elméleti és gyakorlati foglalkozások – bármikor lehet kérdezni, illetve, páros- és csoportfeladatokkal is mélyítjük a gyakorlatban a frissen megszerzett elméleti tudást. Az elméleti és a gyakorlati órák videó felvételeihez a hallgatók  a teljes képzés ideje alatt hozzáférnek. Ezen felül az egyes témakörökhöz kapcsolódóan oktatóvideók segítik az elsajátítás folyamatát – ezek megtekintését a hallgatók egyéni időszervezésükhöz tudják igazítani. Az eredményes tanulási folyamatokat a konzultációs órákon túl DIGITÁLIS  TUDÁSTÁR, nyomtatott írásminta gyűjtemény és jegyzetek biztosítják – utóbbiakat postán küldjük a hallgatóknak.

A képzés illeszkedik az új szakképzési törvény (2019. LXXX. tv., 12/2020 (II.7.) korm. rendelet) „tanulási eredmény alapú” képzési kimeneti követelményrendszeréhez: a hallgatók felkészítésében a szükséges információk átadásán túl a grafológus kompetenciák autonóm, saját praxisban történő kompetens felhasználását helyezzük előtérbe, a grafológus tudás hatékony alkalmazását készítjük elő – TUDÁS, KÉPESSÉG, ATTITŰD, AUTONÓMIA.

A képzésre történő jelentkezés feltétele: érettségi vizsga.

A fő tantárgyak: grafológiai, írásazonosítói, pszichológiai és coaching tanegységek.

A képzés oktatói: grafológusok, írásszakértők, pszichológusok és coach szakemberek.

Iskolánkban a grafológiai és pszichológiai tudásanyag hatékony integrálása és alkalmazása érdekében az Enneagram módszerét is tanulják a hallgatók, amely biztosítja a még mélyebb önismeretet, valamint az integrált, dinamikus emberismeretet – segítve a dinamikus  személyiségkép készítést és a komplex tanácsadási folyamatokat.

Lehetőség van folyamatos konzultációra, szupervízióra a konzultációs órákon kívül is – igény szerint. 

A hatékony tanulás és a hosszú távú tudás érdekében praktikus tanulási technikákkal ismerkedhetnek meg hallgatóink. 

A képzés témaköreiből:

Grafológia


 • Grafológus etika
 • Írásbiológia
 • Íráselemzési ismeretek
 • Jelentéstan
 • Grafometria
 • Betű- és számszimbolika
 • Személyiségkép készítés
 • Számítógépes grafológia
 • Pedagógiai grafológia
 • Pályaorientációs tanácsadás
 • Munkahelyi grafológia
 • Párkapcsolati grafológia
 • Kutatásmódszertan
 • Rajzelemzési módszerek
 • Írásazonosítói ismeretek

 

Pszichológia

 • Általános pszichológia
 • Személyiség-tipológia
 • Fejlődéspszichológia
 • Pszichometria
 • Pszichopatológia
 • Szociálpszichológia
 • Munkapszichológia

 

Integrált grafológus szaktanácsadói kompetenciákhoz:

 • Enneagram karakterológia
 • Coaching elmélet és gyakorlat
 • Tanácsadás módszertan

 

Grafológus képzésünk a felnőttképzési nyilvántartás rendszerébe bejelentett felnőttképzés (B/2021/00473).

A képzés struktúrája 90 kreditpontot biztosít a pedagógusok számára kötelező 120 kreditpontból – ez nem jelent plusz költséget a hallgatók számára (FEJLESZTŐ GRAFOLÓGIA – 60 kredit. A SZEMÉLYISÉG TANUL, SZEMÉLYISÉG TANÍT – 30 kredit).

A konzultációk általában két-, illetve, háromheti gyakorisággal, szombatonként 9,00 és 16,15 h között zajlanak – online.

A tandíj grafológus képzésre  148 000 Ft félévenként (+ 20 000 Ft egyszeri regisztrációs díj), amely tartalmazza minden félév írás- és rajzminta gyűjteményének, tankönyveinek, jegyzeteinek (manuális és Digitális Tudástár) az árát, a két modulvizsga díját, illetve, a digitális grafológus mérőprogram árát is. 

A jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével válik regisztrálttá, amelyet átutalással fizethetnek a hallgatók.

KÉPZÉSEINKRE IGÉNY SZERINT RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK! (A részletfizetés miatt nem módosul a tandíj.) A képzési díjat félévente egyösszegben fizető hallgatók esetében az utolsó félév tandíjából elengedjük a regisztrációs díj összegét.

A regisztrált jelentkezők megkapják a félév órarendjét, illetve, az egyéb pontosításokat (képzési felület, Digitális Tudástár elérhetősége, oktatók, képzési tematika) tartalmazó részletes tájékoztató anyagot.

A grafológus záróvizsgán ‘GRAFOLÓGUS SZAKTANÁCSADÓ ÉS ÍRÁSAZONOSÍTÓ’ tanúsítvány szerezhető. A záróvizsga díja a két éves képzést követően önköltséges, 25 000 Ft. A hallgatók részére a záróvizsga előtt vizsgára felkészítő konzultációt is biztosítunk.

Online grafológus képzés következő kezdési időpontja: 2024 október 5., szombat, 9,00 h – ONLINE

Jelentkezési határidő: 2024 szeptember 15.