Grafológia alaptanfolyam – minden érdeklődőnek!

GRAFOLÓGIAI ALAPISMERETEK.

ÍRÁS- ÉS RAJZELEMZÉSI ALAPOK.

A képzésről:

A résztvevők a grafológiai alapismeretek segítségével felismerik a jellemző személyiségvonásokat a kézírásokból-, rajzokból. A tanfolyam hangsúlyt fektet a tulajdonságok, képességek és készségek vizsgálati lehetőségeinek bemutatásán keresztül, ezek grafológiai szempontú fejlesztési lehetőségeire is.

Az előadások keretében ismertetett elméleti alapismereteket egyéni és csoportos műhelymunkák keretében, tanfolyami oktatócsomag írásminta fénymásolatain, illetve saját gyűjtésű anyagokon a gyakorlatban is vizsgálják a résztvevők. Az íráskészség fejlesztéséhez sajátélményű gyakorlatokat és játékokat integrálunk a képzés folyamatába. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása megbeszélésre kerül az egységek folyamán, így a sikeres elsajátításról folyamatos visszajelzés történik.

A tanfolyam főbb témakörei:

 • Etikai kérdések
 • Az írás dimenziói
 • Az írás- és rajzok elemzésének lépései
 • Az írás tanulásának fázisai, jobb- és balkezesség
 • Írászavarok – okok és fejlesztési lehetőségek
 • Rajzelemzési módszerek
 • Elemzés- és értékelés gyakorlati alkalmazhatósága a pedagógiai munkában:
 • Képesség- és személyiségfejlesztés grafológia szempontú lehetőségei
 • Tanulási szokások – személyiségtípus megfeleltetése
 • Figyelmi működés, az emlékezet zavarai az írásban – fejlesztési lehetőségek
 • Értelmi, érzelmi intelligencia, kreativitás, tehetség feltérképezése és fejlesztése
 • Pályaválasztás, pályaalkalmasság, párválasztás
 • Devianciák: drog, alkohol, gyógyszer jelei az írásban

 Taneszközök: Grafológiai alapok – tanfolyami jegyzet, Marunák Mária 2018

(A tanfolyam díja tartalmazza a jegyzet és az oktatócsomag árát is.)

Helyszín: Szeged, vagy online

Lehetőség van kihelyezett tanfolyam szervezésére is, egyeztetéssel.

Csoportlétszám: 10-30 fő

Tanfolyamvezető: Marunák Mária grafológus, írásszakértő, tanár.

NYÁRI KEDVEZMÉNY AZ ONLINE KÉPZÉSRE! Részvételi díj: 29 000 Ft/ fő.

Várjuk jelentkezését: grafoda@gmail.com

További információ: 30/2903160

A tanfolyam elvégzését tanúsítvánnyal igazoljuk.

 • A következő ONLINE tanfolyam kezdési időpontja: 2023 augusztus 7., 9,00 h – ÉLŐ, ONLINE KÉPZÉS